Despre noi - obștea Mănăstirii Coșula

Mănăstirea Coșula cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” este o mănăstire de călugări, ctitorită de marele vistiernic Mateiaş în anul: 1535. Obștea mănăstirii este formată din 6 viețuitori, stareţ fiind Arhim. Calinic Chirvase.

Adresa: sat Coşula, comuna Copălău, cod 717063, jud. Botoşani

Telefon: 0745 125264