Timpul este distanţa dintre chemarea lui Dumnezeu şi răspunsul omului